Susunan Lengkap Pengurus Baru JATMAN NU 2018 - 2023
Cari Berita

Advertisement

Susunan Lengkap Pengurus Baru JATMAN NU 2018 - 2023

Redaksi
Kamis, 08 Februari 2018

MusliModerat.net - Berikut adalah susunan pengurus baru Idarah Aliyah JATMAN (Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah) periode 2018-2023. Yang berkantor pusat di Gedung PBNU II Jl. Taman Amir Hamzah Jakarta Pusat – Telp./Fax. 02131961201. Adapun sekretariat beralamat di Gedung Kanzus Sholawat Jl. Dr. Wahidin 70 Pekalongan – Telp. 0285412278 – Fax. 0285412279 – email: kanzus@sholawat.com.


SUSUNAN IDARAH ALIYAH JAM’IYYAH AHLITH THARIQAH AL-MU’TABARAH AN-NAHDLIYYAH


(Hasil Muktamar XII di Pekalongan) Masa Khidmah: 2018 s.d. 2023


1. MAJELIS IFTA’ WAL IRSYAD

Rais: Habib M. Luthfi bin Ali Bin Yahya

Katib: KH. Muhammad Masroni

Wakil Katib: KH. Ma’shum AK

Anggota: KH. Maimoen Zubair

Anggota: KH. Ulinnuha Arwani

Anggota: Tuan Guru KH. Turmudzi Badruddin

Anggota: Habib Yahya Assegaf

Anggota: KH. Abdurrozaq Imam

Anggota: Habib Thohir Bin Yahya

Anggota: KH. Muhammad Martain Karim

Anggota: Dr. KH. Eep Nuruddin, M.Pd

Anggota: KH. Andi Hidayat

Anggota: Drs. KH. Mahran Yasin

Anggota: Tuan Guru KH. Sanusi Baco

Anggota: KH. Bagindo Letter

Anggota: Dr. KH. Achmad Sarkosi Subkhi

Anggota: KH. Sholeh Badruddin

Anggota: Prof. Dr. KH. Ahmad Rofiq, MA

Anggota: KH. Junaidi HMS


2. IFADLIYYAH

Rais Aam: Habib M. Luthfi bin Ali Bin Yahya

Wakil Rais Aam: KH. Ali Mas’adi

Rais Awwal: Habib Abdurrahim Assegaf Puang Makka

Rais Tsani: KH. Saifuddin Amsir.

Rais Tsalits: Drs. KH. Dzikron Abdullah

Rais Rabi’: KH. Zainuddin Ma’shum, Lc.

Rais Khamis: KH. Abdul Muntaqim

Rsis Sadis: KH. Drs. M. Adib Zaen, M.Pd.I

Rais Sabi’: KH. Nawawi Abdul Jalil

Katib Aam: KH. A. Zaini Mawardi

Wakil Katib Aam: KH. M. Zainal Arifin Ma’shum

Katib Awwal: KH. Zamzami Amin

Katib Tsani: KH. Anis Mansyur

Katib Tsalits: KH. Lukman Hakim, Lc.

Katib Rabi’: KH. Muslih Abdurrahim, M.Pd.I

Katib Khamis: KH. Ahmad Ustuchri Irsyad

Katib Sadis: KH. Muhammad Munawir Tanwir

Katib Sabi’: KH. Lukman Hakim


3. IMDLA’IYYAH

Mudir Aam: KH. Wahfiyuddin Sakam, SE. MBA

Wakil Mudir Aam: Habib Umar Muthohar

Mudir Awwal: KH. Ali Ridlo

Mudir Tsani: Ir. H. Aman Subagio Rachman

Mudir Tsalits: KH. Shulhan Mahmud, Lc.

Mudir Rabi’: KH. Ir. Chairul Anwar, MM.

Mudir Khamis: KH. Mudaris

Mudir Sadis: Drs. KH. Mirza Hasbullah, Msi

Mudir Sabi’: H. Hasbullah Ahmad

Sekretaris Jenderal: Dr. KH. Mashudi, Mag

Wakil Sekretaris Jenderal: KH. A. Arsyad Muhammadun

Sekretaris Awwal: Dr. KH. Ali Abdillah, MA

Sekretaris Tsani: Drs. H. Aunul Hadi Idham Cholid, MM.

Sekretaris Tsalits: KH. Syafi’ Muthi’

Sekretaris Rabi’: KH. Ayik Hasyim Asy’ari

Sekretaris Khamis: KH. Muhammad Sya’ban

Sekretaris Sadis: KH. Zubair Mu’thi

Sekretaris Sabi’: Ade Jayadi, Lc.

Aminus Shunduq Aam:  Ir. H. M. Ihsanuddin Bambang Irianto

Wakil Aminusshunduq Aam: Dr. Budi Rahman

Aminus Shunduq Awwal: Ir. H. Jhony Abdillah

Aminus Shunduq Tsani: H. Edy Adib

Aminus Shunduq Tsalits: H. Purwadi Hidayat, SE.

Aminus Shunduq Rabi’: Dr. H. Ahmad Qodri Romadhoni, SH. MM.

Aminus Shunduq Khamis: KH. Mizan

Aminus Shunduq Sadis: Dr. KH. Fathhul Huda

Aminus Shunduq Sabi’: H. Hartono Limin


4. IMDADIYYAH

A. Lajnah Tash-hih Kutub Thariqiyyah

Koordinator: Dr. KH. Wawan Arwani Saerozi, Lc.

Sekretaris: KH. A. Masykur, Lc.

Anggota: (1) Drs. KH. Musthofa Mudhofar, (2) KH. Zainul Iroqi, (3) KH. Abdul Wahid, (4) Dr. KH. Abun Bunyamin, MA.


B. Lajnah Rabithah Ma’ahid Thariqiyyah

Koordinator: KH. Aang Abdullah Zain (Sukabumi)

Sekretaris: KH. Labib Mughni

Anggota: (1) Dr. KH. Abdul Muhayya, (2) KH. Subhan Makmun, (3) KH. Aniq Muhammadun, (4) KH. Ali Shodiq Ahmad, (5) KH. Hasbullah.


C. Lajnah Ta’lif Wannasyr Thariqiyyah

Koordinator: Dr. KH. Hamdan Rosyid, MA.

Sekretaris: Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, MAg.

Anggota: (1) KH. Quthub Izziddin, Lc., (2) KH. Ihwanul Arifin (Tuanku Bagindo), (3) KH. Hidayatullah Munif, (4) KH. Munfaat Abdul Jalil.


D. Lajnah Iqtishadiyyah

Koordinator: Dr. Bramada Winiar PUTRA, SH, MSI

Sekretaris: Wahid Ihsani Putra, SPt.

Anggota: (1) H. Sidiq Purnomo, (2) KH. Ali Mas’adi, SPd. M.Pd, (3) KH. M. Ali Kholil, (4) DR. KH. Ambo Ala, MM., (5) KH. Mizan, (6) H. Andiyanto, SE., (7) H. Agus Umar, Sag., (8) H. Muhammad Luthfi (Batang), (9) Drs. H. Agus Salim (Cikarang), (10) H. Aziz Nur, (11) KH. Anang Rikza Masyhadi.


E. Lajnah Hubungan Luar Negeri (Muwasholah)

Koordinator: Dipl. Ing. H. Samson Nasaruddin

Sekretaris: Dr. Habib Ali Bahar

Anggota: (1) Habib Ahmad Al-Habsyi, (2) Habib Thohir BIN Yahya, (3) KH. Nurul Haq, Lc., (4) KH. Abdul Mu’thi, (5) Prof. Dr. KH. Nur Kholis MA., (6) Dr. KH. M. Ruslan, Lc. MA., (7) KH. Mukhlas, (8) KH. Anas Mas’udi, Lc., (9) KH. Nizar Masyhadi.


F. Lajnah Manajemen dan Pengembangan SDM Thariqah

Koordinator: Habib Asadullah Assegaf

Sekretaris: Drs. KH. Abdul Fatah Yasran

Anggota: (1) Sumaryono, SH., (2) Drs. KH. Muh. Chaeroni Baksan, KH. A. Ghozali, (3) KH. Asep Saefullah, SAg. M.Pd., (4) Dr. Imam Hanafi, (5) H. Handri Ramadian Amd.


G. Lajnah Cinta Tanah Air

Koordinator: H. Hasbullah Ahmad

Sekretaris: Arwani (Jakarta)

Anggota: (1) H. Ibrahim S. Tiro, (2) Drs. H. Baden Badruzzaman, (3) H. Hisnu Subiyakto, Drs. H. Eman Sulaiman, MH., (4) Yultel Ardi (Tuanku Malin), SH. MA., (5) Dr. Yusuf Wijaya, (6) Dr. KH. Sam’ani Sya’roni, MAg., (7) Musthofa Badri.


H. Lajnah Muslimat Thariqiyyah An-Nahdliyyah

Penasihat: Syarifah Ummu Salmah Luthfi

Koordinator: Dra. Sechah Walafiah Mursyidi

Sekretaris: Hj. Umi Khudloifah Masroni

Anggota: (1) Hj. Nur Jannah Mirza, (2) Hj. Makmuroh Adib, (3) Hj. Tutik Herawati Nuruddin, (4) Hj. Maryam, (5) Hj. Sumarwati.


I. Lajnah Mahasiswa Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (MATAN)

Pembina: Prof. Dr. KH. Abdul Hadi, MA.

Ketua Umum: Dr. H. Hamdani Mu’in, MAg.

Ketua I (Mahasiswa):

Ketua II (Santri):

Ketua III (Pemuda):

Anggota: (1) Dr. Badat Muwakhid, MP., (2) Dr. H. Yasir Alimi, (3) Dr. KH. Lukman Hakim, Ph.D., (4) DR. KH. Ajid Thohir, M.Pd.


J. Lajnah Pendidikan Thariqah

Koordinator: Habib Abdurrahman Ba’bud, MM.

Sekretaris: Habib Abdussalam Al-Hinduan, MSI.

Anggota: (1) Tuan Guru Muhammad Zarkasi Effendi, M.Pd.I., (2) Habib Idrus Al-Habsyi, (3) DR. KH. Ahmadi, (4) H. Syukron Nafis, MM. M.Pd., (5) KH. Mawardi, S.Pd.I.


K. Lajnah Dakwah dan Dzikir

Koordinator: Habib Ali Zainal Abidin Assegaf

Sekretaris: KH. Abdullah Sa’ad

Anggota: (1) KH. Amin Budi Harjono, (2) KH. Muhammad (Jepara), (3) KH. Taufiq Nur Aziz, (4) KH. Yazid (Riau).


L. Lajnah Maktab Da’imi li Silsilatith Thariqiyyah wa Tarikhiha

Koordinator: KH. Said Lafif

Sekretaris: Habib Salim bin Ali Bafagih

Anggota: (1) KH. Much. Atabik Bagir, (2) KH. Ahmad Rahbini Nasir.


M. Lajnah Pertanahan Wakaf dan Zira’ah

Koordinator: Suwarno, SP.MP.

Sekretaris: IR. H. Dody Imron Cholid

Anggota: (1) KH. M. Busroni, SE, AK., (2) H. Adib Mahrus, (3) Sri Kuntjoro P, BA.


N. Lajnah Advokasi dan Bantuan Hukum

Koordinator:

Sekretaris:


Sumber: Pustakamuhibbin.club