Anda Jomblo Ngenes? Ini 7 Amalan Mendapatkan Jodoh

Anda Jomblo Ngenes? Ini 7 Amalan Mendapatkan Jodoh

MusliModerat.net - Makhluk dicipatakan saling berpasang-pasangan. Namun pada kenyataannya banyak orang yang merasa kesulitan mendapatkan pasangan baik pihak laki-laki maupun perempuan. Dan yang membuat kesulitan mendapatkan jodoh jika orang sekitar mulai menyerang dengan bullyan. Bahkan meme-meme bullying terhadap status jomblo.

Dalam khasanah pesantren ada amalan yang patut dicoba seorang yang ingin mendapatkan jodohnya. Tentunya atas izin Allah SWT dan niat yang lurus serta kemantaban hati.

Simak dan amalkan baik-baik, amalan mendapatkan jodoh menurut kitab-kitab ulama. Berikut bunyi amalan mendapatkan jodoh yang bersumber dari Kitab Jawahirul Hikmah dan Kitab Fadhailul Quran :

– Kitab Jawahirul Hikmah;

1. Berpuasa selama tujuh hari. Setiap bakda shalat fardhu membaca surah al-Fatihah 71 kali dikhususkan kepada orang yang dicintai. Setiap tengah malam bangun untuk tahajud dan setelah itu membaca surah Al Fatihah sebanyak 313 kali dihususkan kepada yang dicintai. Atau kalau belum ada yang dicintai (masih cari-cari) maka dikhususkan untuk seluruh muslimah yang belum menikah dan belum dilamar.

2. Berpuasa selama 21 hari. Setiap hari membaca surah Yusuf sebanyak 20 kali. Sebelum membaca surah Yusuf, terlebih dahulu berkirim fatihah dikhususkan kepada seluruh wanita muslimah yang belum menikah dan belum dilamar.

– Sumber Kitab Fadhailul Quran;

3. Berpuasa selama tujuh hari dengan tarku ruuh. Selama puasa, setiap bakda shalat membaca Surat Yusuf ayat 4 (Innii raaitu ahada ‘asyara kaukaban wasy syamsa wal qamara raaituhum lii saajidiin) sebanyak 127 kali. Setiap kali selesai diselingi dengan doa mohon dicepatkan dalam jodoh.

4. Sering-seringlah membaca ayat: “Wa allafa baina quluubihim la anfaqta maa fil ardhi jamii’an maa allafta baina quluubihim wa laakinnallaaha allafa bainahum innahuu ‘aziizun hakiim.

5. Setiap bakda shalat fardhu membaca Surat Al-Furqan ayat 74 sebanyak minimal 3 kali secara istiqamah. Kalau lupa maka harus diqadha. Lakukan sampai berhasil, insya Allah lekas berhasil. Ayat yang dimaksud adalah “Rabbana Hablana min azwaajina wa dzurriyyaatina qurrata a’yun waj’ana lilmuttaqiina imaama”.

6. Setiap bakda shalat maktubah bacalah doa ini: “Allaahumma innii uriidu an atazawwaja faqaddirlii minannisaa’i a’affahunna farjan wa ahfadzahunna lii fii nafsihaa wa fii maa lii wa ausa’ahunna rizqa wa a’dzamahunna barakah wa qaddirlii waladan thayyiban taj’aluhu khalafann shaalihan fii hayaatii wa ba’da mamaatii”).

7. Memperbanyak membaca Surat An-Naml ayat 30 (Innahuu min sulaimana wa innahuu bismillaahirrahmaanirrahiim. Alaa ta’lau ‘alayya wa’tuunii muslimiin).

Selamat mencoba bagi jomblo-jomblo dan semoga pintu jodoh segera dibuka oleh Allah SWT. Pilihlah salah satu untuk diamalkan dan paling disukai.

Baca juga:

Apa Komentar anda?