Humor Poligami Rabi Bojo Papat

Humor Poligami Rabi Bojo Papat

MusliModerat.net - Bejo : "Kiai...Pripun niki uripe kulo kok semrawut...?"_
KYai : "Kawiiiin...!"_
Bejo : "Njih yiii..."_

1 tahun kemudian... Si santri sowan sambil bawa istri nya
Bejo : "Kok taseh semrawut yii...?"_
KYai : "Kawiiiin...!!!"_
Bejo : "Njih yiiii..."_

2 tahun kemudian sang santri sowan lagi dengan 2 istri dan 2 anaknya...
Bejo : "Pangapunten yai, kok malah tambah semrawut yaiii...?"_
KYai : "Kawiiiiiiiiin....!!!"_
Bejo : "Njih yai sendiko dawuh..."_

3 tahun kemudian sang santri sowan lagi dengan 3 istri dan 3 anaknya...
Bejo : "Nyuwun pangapunten yai, niki gesange kulo kok malah tambah nemen semrawute yaii..
KYai : "Kawiiiiiiiiin..."_
Bejo : "Sendiko dawuh yai"

4 tahun kemudian si santri sowan lagi... ke 4 istri di bawa semua ...  jumlah anak 4
Bejo : "Alhamdullilah yai, Kulo saget sowan mriki maleh kaleh garwo papat putro papat sakniki sampun mbeto ALPHARD..."_
KYai : "LO KOK ISO, piye ceritane...?_
Bejo : "Perkawes keluarga sami semrawut, garwo-garwo sami rembugan pripun carane ben saget maju, akhire garwo garwo sami ndamel usaha piyambak piyambak.
Wonten usaha catering, wonten sing buka percetakan lan lintunipun yai... Alhamdulillah sakniki saget ndamel griyo ngantos sekawan yai ,, lan kulo sakmeniko kagungan mobil ALPHARD..
Kyai MANTHUK-MANTHUK karo ngekek ngekek...
Bejo : "Kyai... ngapunten Panjenengan sak meniko gadah mobil nopo?"_
KYai : "Daihatsu gundul tahun 80, Ono opo...?"_
Bejo : "Kawin malih... kyai!!!"_
KYai : "Huuussssss.! Kadung tuwek... wes rakuat"
😀😀😀😀

Baca juga:

Apa Komentar anda?